Avtalsvillkor

Fazer Konfektyr - webbutikens avtalsvillkor
25.4.2018

 

 1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas mellan Fazer Makeiset Oy (”Fazer”) och webbutikens användare (”Kunden”) när Kunden köper produkter via Fazers webbutik på webbplatsen www.fazer.com (eller dess underbutiker fi.fazer.com, en.fazer.com eller se.fazer.com). Genom att köpa produkter i webbutiken godkänner Kunden dessa villkor och förbinder sig att följa dem.

Fazer förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor genom att meddela ändringarna i webbutiken. Kunden godkänner för var tid gällande villkor när denne handlar i webbutiken.

Utöver dessa villkor tillämpar webbutiken även Fazers allmänna villkor för webbtjänster.

 1. Webbutikens kundtjänst

Fazer Makeiset Oy (FO-nummer 0728786-8)
Besöksadress: Yrittäjäntie 54, 03600 Karkkila, Finland
Email: candystore@fazer.com
Phone: +358503246758
 

 1. Webbutiken upprätthålls av

Fazer Makeiset Oy (FO-nummer 0728786-8)
Besöksadress: Fazersvägen 6, 01230 Vanda, Finland
Postadress: PB 4, 00941 Helsingfors

 1. Webbutikens användning och personuppgifter

För att handla i webbutiken måste Kunden ha fyllt 18 år. För att göra en beställning i webbutiken måste Kunden ha en aktiv e-postadress och ett telefonnummer samt ange de efterfrågade uppgifterna i webbutiken. Kunden ansvarar för att uppgifterna som denne lämnar till Fazer är korrekta och aktuella.

Fazer hanterar kundernas personuppgifter i enlighet med för var tid gällande lagstiftning om hanteringen av personuppgifter. Mer information om hanteringen av personuppgifter finns i Fazers dataskyddspolicy.

 1. Beställning

I webbutiken kan du beställa varor en enstaka gång ("Engångsbeställning"). Vissa varor kan även beställas som prenumerationer så att varorna levereras till Kunden i regelbundna intervaller, som bestäms av Fazer ("Prenumerationsperiod"). Kunden uppmanas läsa mer om leveransintervallerna och tidpunkten för första leveransen innan denne undertecknar en Prenumerationsbeställning. En tidsbestämd beställning upphör när Prenumerationsperioden löper ut. En löpande beställning upphör när Kunden säger upp sin beställning.

Varor beställs i webbutiken genom att lägga dem i varukorgen och betala dem i webbutikens kassa. Kunden uppmanas att kontrollera innehållet i varukorgen innan beställningen slutförs. En bindande, betalningspliktig beställning uppstår när kunden skickar sin beställning i webbutiken. Därefter skickas en beställningsbekräftelse och aktuella köpevillkor automatiskt till kundens e-postadress när beställningen har tagits emot. Fazer har rätt av en motiverad anledning att avslå en beställning eller delar av den även efter det att beställningsbekräftelsen har skickats.

I webbutiken kan det även finnas produktpaket, vars exakta innehåll inte har angetts (t.ex. Novelty Box med Fazers nyheter). Kunden förstår och godkänner att denne inte alltid i förväg känner till det exakta innehållet i produktpaketet.

 1. Tillgång

Fazer strävar efter att alltid ha korrekt och aktuell information om produkterna i webbutiken men kan inte garantera uppgifternas korrekthet och att produkterna är tillgängliga. Vissa produkter i webbutiken är så kallade säsongsprodukter, som endast säljs i begränsat antal. Produkter som presenteras i webbutiken kan även vara slut för tillfället eller slutsålda.

Det kan hända att tillgängligheten för en vara som visas i webbutiken och i varukorgen ändras före eller efter betalningen. Fazer kontaktar Kunden ifall det efter beställningens mottagande framkommer att Fazer tillfälligt eller inte alls kan leverera den beställda varan. Om beställningen inte kan levereras alls, och Kunden inte godtar en ersättningsvara, återbetalar Fazer hela beställningsbeloppet till Kunden.

 1. Priser

Priserna som anges i webbutiken avser minimipriser som gäller tillsvidare eller under en i förväg meddelad tidsperiod (t.ex. kampanjpriser och rabatter). Priserna anges inklusive finländsk mervärdesskatt.

Priserna anges exklusive frakt och andra eventuella hanterings- och tilläggskostnader, dessa anges separat i webbutikens kassa innan beställningen godkänns. Samma uppdelning visas även på beställningsbekräftelsen som skickas till Kunden. Priserna som anges i webbutiken gäller endast via webbplatsen www.fazer.com (eller dess underbutiker fi.fazer.com, en.fazer.com och se.fazer.com). Fazer garanterar inte samma priser i Fazers butiker, kaféer, restauranger eller andra webbutiker. Fazer förbehåller sig rätten att ändra priser och kostnader såvida ändringarna inte påverkar redan gjorda beställningar. Om ett felaktigt pris har angetts i webbutiken, och det avviker betydligt från det faktiska priset eller är osedvanligt lågt jämfört med normalpriset, är Fazer inte bunden av det felaktigt angivna priset.

 1. Betalning

Kunden kan betala sin beställning i webbutiken via de betalningsalternativ som anges för Kunden. Betalningsalternativen bestäms efter innehållet i Kundens varukorg.

Engångsbeställningar debiteras Kunden vid köptillfället. Prenumerationsleveranser debiteras Kunden i överenskomna intervaller, med ett förbestämt betalningssätt (t. ex. med bankkort). Den första debiteringen sker vid beställningstillfället.

I samband med betalningen är det även möjligt att använda eventuella förmånskoder som Fazer erbjudit Kunden, som kan ge rätt till produkt- eller beställningsspecifik rabatt eller fri frakt.

 1. Leverans

Beställningen levereras enligt det leveranssätt som Kunden har valt. Leveransbekräftelse och försändelsens spårningskod skickas till Kundens e-postadress när produkten har paketerats för leverans vid Fazers lager. Kunden kan följa leveransen i leveranspartnerns tjänst.

Produkter levereras inom EU. Fazer strävar efter att leverera beställda produkter i tid och i en försändelse. Fazer har dock rätt att leverera produkterna till Kunden i separata försändelser. I vissa fall kan leveranssätten variera efter leveranslandet.

Om Kunden inte hämtar ut den levererade produkten inom tidsfristen och inte i förväg har meddelat sig utnyttja sin ångerrätt, har Fazer rätt att debitera Kunden leveranskostnader, returkostnader och övriga kostnader. 

 1. Ångerrätt

10.1 Engångsleverans av livsmedel

Kunden har inte rätt att ångra engångsleveranser av livsmedel.

10.2 Prenumerationsperiod eller tidsbestämd prenumeration

Kunden har rätt att returnera en Prenumerationsbeställning som denne gjort i webbutiken senast 14 dagar efter mottagandet av prenumerationsperiodens första leverans. På grund av hälso- eller hygienskäl gäller returrätten inte om förpackningen har öppnats.

10.3 Andra produkter än livsmedel

Kunden har rätt att returnera en beställning som denne gjort i webbutiken, som inte avser livsmedel, senast 14 dagar efter produktens mottagande. Returrätten gäller dock inte för en produkt som är tillverkad eller modifierad enligt Kundens krav (specialanpassad produkt).

10.4 Förfarande vid ångerrätt

Om Kunden vill ångra en beställning ska Kunden returnera produkten till Fazer samt fylla i och bifoga returblanketten som medföljde produktleveransen till kunden.

Returrätten förutsätter att produkten returneras komplett i originalförpackningen och produkten eller förpackningen får inte ha märken efter användning. Om den returnerade produkten har använts i strid med Kundens lagstadgade omsorgsplikt har Fazer rätt att debitera Kunden för värdeminskning upp till produktens totalpris. På grund av hälso- eller hygienskäl gäller returrätten inte livsmedelsprenumerationer (prenumerationsperiod) om produktförpackningen har öppnats.

Fazer står för produkternas returkostnader förutsatt att Kunden har använt det retursätt som fastställts av Fazer.

Fazer återbetalar produkternas värde på samma betalsätt som Kunden har använt. De returnerade produkternas värde krediteras kundens konto senast 14 dagar efter mottagandet av returanmälan. Fazer kan hålla inne betalningen för returen till dess att de returnerade varorna har mottagits eller till dess Kunden har visat att denne returnerat produkten.

 1. Kontroll av produkterna och reklamationer

Fazer ansvarar för fel i produkten i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Kunden ska omedelbart efter leveransens mottagande kontrollera att leveransen innehåller de beställda produkterna och att de är felfria. Om Kunden upptäcker att leveransen eller produkten är felaktig ska Kunden meddela detta till Fazers kundtjänst så snart som möjligt efter det att felet upptäcktes. Produkter som reklameras ska bevaras till dess att reklamationen har behandlats, eller vid begäran returneras till Fazer.

 1. Force majeure

Fazer frånsäger sig allt ansvar för leveransförseningar eller andra avtalsbrott som beror på oöverstiglig hinder (force majeure).

 1. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

På dessa villkor tillämpas Finlands lag, utom dess lagvalsbestämmelser, såvida ingenting annat föranleds av tvingande lagstiftning i Kundens hemort.

Avtalsparterna ska i första hand sträva efter att genom förhandling lösa eventuella tvister som gäller dessa villkor eller deras tillämpning. Tvister som inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparterna ska lösas vid Helsingfors tingsrätt i Finland. Kunden har dock alltid rätt att hänskjuta tvistlösningen till en domstol på sin hemort eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister. I Finland är Konsumenttvistenämnden en sådan instans. Innan kunden går till domstol eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister rekommenderas att Kunden först kontaktar konsumentrådgivningen i sitt eget land.

Kunden har även möjlighet att få en tvist gällande köp via webben prövad genom alternativ tvistlösning utanför allmän domstol via Europakommissionens webbaserade ODR-forum för tvistlösning (ODR = Online Dispute Resolution). Mer information om ODR-forumet finns här:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage